Välkommen till webbplatsen om COPD Assessment Test.

Välkommen till webbplatsen om CAT.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom i lungorna främst orsakad av rökning. De symtom som upplevs av personer med KOL - t.ex. fortlöpande hosta, andnöd, pipande andning och tryck över bröstet - kan medföra problem att utföra vardagliga sysslor, som att tvätta sig eller klä på sig.

COPD Assessment Test (CAT) är ett frågeformulär för personer med KOL. CAT är utformat för att mäta hur KOL påverkar en patients dagliga liv och hur graden av påverkan förändras över tiden. CAT är mycket enkelt att använda och syftar till att hjälpa läkare och sjuksköterskor att omhänderta patienter med KOL på ett bättre sätt.

 

Oavsett om du är sjukvårdspersonal, patient, eller allmänhet kan du använda denna webbplats för att ta reda på mer om CAT.

Observera Viktigt
Klicka på rätt knapp nedan

Senast uppdaterad: 2012-10-19
COPD Assessment Test and CAT logo is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.
©2009 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.